info24.se

Bedriver research inom sök och sökmetoder på nätet och i sociala medier. 2020 har vi så mycket information att tillgå att rätt information drunknar. Rätt information, visualiserat via rätt interface i rätt tid.

info24.se

Skin in the game

”vikten av delad risk handlar om att det aldrig går att lita på någon som inte gjort en egen insats, som inte tar någon egen risk”

En variant: Den som inte har något att förlora bör heller inte ha något att säga till om.

Från Wikipedia:

Skinn i leken (skin in the game) – vad en aktör måste ha för att sträva emot det för alla bästa alternativet. Till exempel en helikopterpilot har så kallat skinn i leken då han själv är med i helikoptern han flyger och man kan då anta att han tar ansvar och utför sin uppgift på säkrast vis. Motsatsen är till exempel bankirerna på Wall Street som, oavsett vilken risk de tar, blir utlösta av staten i slutändan, eller politiker som i bekväma luftkonditionerade rum beslutar om invasioner av andra länder utan någon risk för dem själva. Den beslutsfattare som har skinn i leken måste alltså även utstå de eventuella negativa följderna av sitt beslut. Detta ska då förklara varför vissa tar obefogade risker. Med skinn i leken tillåts försiktighetsprincipen verka.

helikopter