Projektmodell

Projektledarutbildning.se är experter på projektledning och utbildningar kring projektledande.

Projektmodell

  • Projektdirektiv
  • Förstudierapport
  • Projektplan
  • Leveransprotokoll
  • Slutrapport